10000057

Teşhis Ve Tedavi

Teşhis Ve Tedavi
Kliniğimizde tüm genel cerrahi, ortopedik ve jinekolojik operasyonlar kapalı devre anestezi ile yapılmaktadır ve gerektiğinde konusunda uzman kişilerden konsültasyon alınmaktadır.

Teşhis ve Tedavi

Deri, göz, kulak

Sindirim ve solunum hastalıkları

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisi
X