10000057

Labaratuar

Labaratuar
Ülkemizde veteriner hekimlik alanında klinik bulguların desteklenmesi ve kesin teşhis için laboratuar test sonuçlarından yararlanma konusundaki eğilim giderek artmaktadır. Buna karşın yakın zamana değin özellikle ev hayvanları, çiftlik hayvanları ve at hastalıkları konusunda uzman bir laboratuarın bulunmayışı tüm meslektaşlarımız tarafından dile getirilen bir eksiklikti bu ekskikliği tamamlamak için veteriner ekibimiz ile açığı kapatmaktayız.
X